شرکت تجهیزات ایمنی راه ها 15 فروردين 1400 ساعت 20:52 https://www.rsem.ir//fa/gallery/321/1/گزارش-تصویری-نصب-تابلو-های-کیلومتر-شمار-تابلوهای-امدادخودرو-درپروژه-آزادراه-شرق-سپاهان -------------------------------------------------- عنوان : گزارش تصویری نصب تابلو های کیلومتر شمار و تابلوهای امدادخودرو درپروژه آزادراه شرق سپاهان‌‌‌ -------------------------------------------------- متن : گزارش تصویری از اقدامات انجام شده توسط تیم اجرایی شرکت تجهیزات ایمنی راهها در خصوص نصب تابلو های کیلومتر شمار و نصب تابلوهای امدادخودرو درپروژه آزادراه شرق سپاهان‌‌