شرکت تجهیزات ایمنی راه ها 31 شهريور 1401 ساعت 14:28 https://www.rsem.ir//fa/news/589/آگهی-مزایده -------------------------------------------------- آگهی اسناد تجدید مزایده شماره 1401/ز-02 عنوان : آگهی مزایده -------------------------------------------------- مزایده ضایعات ذوبی وفلزی به وزن 15 تن متن : شركت تجهيزات ايمني راهها ((آگهي اسناد تجدید مزایده شماره 02-ز/1401)) نوبت دوم موضوع فراخوان: فروش ضایعات ذوبی و فلزی به وزن تقریبی 15 تن مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/200,000,000 ريال می باشد.  محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها جهت دريافت اسناد مبلغ  2.000,000 ريال به شماره حساب 4400046000 بانك رفاه کارگران شعبه شهران کد 1014 بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد. مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، 04/07/1401          مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه، 10/07/1401 تلفن تماس: 02636703956