تاریخ انتشار :پنجشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۲۸
آگهی اسناد تجدید مزایده شماره 1401/ز-02

آگهی مزایده

مزایده ضایعات ذوبی وفلزی به وزن 15 تن
آگهی مزایده
شركت تجهيزات ايمني راهها
((آگهي اسناد تجدید مزایده شماره 02-ز/1401))
نوبت دوم
موضوع فراخوان:
فروش ضایعات ذوبی و فلزی به وزن تقریبی 15 تن
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/200,000,000 ريال می باشد. 
محل دريافت اسناد :كرج-بعد از ميدان استاندارد- شركت تجهيزات ايمني راهها
جهت دريافت اسناد مبلغ  2.000,000 ريال به شماره حساب 4400046000 بانك رفاه کارگران شعبه شهران کد 1014 بنام شركت تولیدی تجهيزات ايمني راهها واريز گردد.
مهلت خرید اسناد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه، 04/07/1401         
مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه، 10/07/1401
تلفن تماس: 02636703956
https://rsem.ir//vdcfi1dtaw6dc.giw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما