مناقصه و مزایده
آگهی مزایده
۳۱ شهريور ۱۴۰۱ ۱۴:۲۸
مزایده ضایعات ذوبی
۱۵ شهريور ۱۴۰۱ ۱۰:۵۴
مناقصه
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۶:۳۳
مناقصه
۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۴۸
مزایده
۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۴۶
مناقصه
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۵۰
مناقصه
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۳:۲۲
آگهي اسناد تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 2-04-ز/1400
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۲۲:۵۲
((آگهي اسناد مناقصه عمومی شماره 07/1400))
۲۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۵۸
آگهی اسناد مزایده شماره 02-ز/1400(نوبت اول)
۷ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۰۴
آگهی اسناد تجدید مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 2-01-ز/1400(نوبت دوم)
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۴۳
آگهی اسناد مناقصه عمومی شماره 4-99/36(نوبت چهارم)
۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۶
 
 صفحه قبل    |     صفحه بعد