دیدار مهندس بختیاری مدیرعامل شرکت تجهیزات به همراه مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه با مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا

دیدار مهندس بختیاری مدیرعامل شرکت تجهیزات به همراه مدیران عامل شرکت های زیر مجموعه با مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا

بازدید مدیرعامل از خطوط مختلف تولید

بازدید مدیرعامل از خطوط مختلف تولید

معارفه مدیرعامل شرکت تجهیزات ایمنی راهها

معارفه مدیرعامل شرکت تجهیزات ایمنی راهها

بازدید عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از شرکت تجهیزات ایمنی راهها

بازدید عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از شرکت تجهیزات ایمنی راهها