چهارشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ 26 April 2017
سال اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال

نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری

اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصوّر این است که کار به‌میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفّقیّتهای چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.

ایمن سازی آزادراه شرق اصفهان با استاندارد بین المللیEN1317

بهره برداری این آزادراه، کریدورشمال به جنوب کشور تکمیل و موجب کوتاه شدن مسافت تهران به شیراز به مدت ۲/۵ ساعت خواهد شد.

تجهیزات ایمنی راهها ، پیشتاز هوشمندسازی شهرها

چشم انداز شرکت تجهیزات ایمنی راها در گفت و گوی مهندس علی اصغر وکیلی با نشریه دنیای اقتصاد